De Parel

 

Praktijk de Parel werkt vanuit een christelijke levensovertuiging waardoor er een goede aansluiting is met mensen die dezelfde overtuiging hebben.
Alleen zal deze overtuiging bij de behandeling slechts een rol spelen als cliënten daar specifiek om vragen. De praktijk is gevestigd in Kampen.

De therapie bestaat voor een groot deel uit individuele gesprekken waarbij gewerkt wordt
met verschillende therapievormen zoals:

 

Transactionele analyse, Gestalttherapie, Bio-energethica en
Rationeel Emotive Therapie (RET) Beeldcommunicatie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

 

In onze werkwijze staat centraal: inzicht( geeft uitzicht), bewustwording,
groei en ontwikkeling.
 

Voor psychologische hulp is het mogelijk een gratis kennismakingsgesprek aan te
vragen. Zo'n gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Let wel: dit is geen therapie – of intakegesprek, maar een kennismakingsgesprek waarin bekeken wordt wat we eventueel voor u kunnen betekenen. Het verplicht u tot niets.

Als u direct aan de slag wilt, maak dan per mail of telefoon een afspraak voor een intake-gesprek.

 

In dat gesprek bekijken we of er een gezamenlijke klik is en of de hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod. Daarna zal er in overleg met u een behandelingsplan worden opgesteld.