Codes

 

 

Sinds 1 januari 2018 is Harrie lid van:

 

* NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
    en Psychosociaaltherapeuten.

 

* RBCZ, Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.


* NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


* SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

 

SCAG beheert een register van aangesloten zorgverleners. Dit register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgverlener voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg)

Gea is  aangesloten bij onder andere het NFG. NFG staat voor Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten therapeuten en heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg)
Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en het zoeken naar een oplossing. De NFG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionarissen verloopt via de NFG

 

Wij als praktijk moeten op grond van deze Wkkgz een reglement hebben voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Dit reglement is door SCAG gemaakt voor de aangesloten therapeuten en beroepsverenigingen. Het reglement is getoetst en geaccordeerd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Nederland zoals de wet voorschrijft.
Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en het zoeken naar een oplossing. SCAG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionarissen verloopt via het NVPA

 


Registratienummers

Het licentienummer van RBCZ van Harrie is: 810202R
Het licentienummer van RBCZ van Gea is : 809436R